Graphite – ứng dụng Words, lưu trữ phi tập trung chạy trên Blockstack

Tron bài gần đây, tôi có nói về Stealthy IM – ứng dụng Chat, trò chuyện phi tập trungAfari – ứng dụng mạng xã hội phi tập trung – cả hai cùng chạy trên Blockstack. Hôm nay tôi xin nói về Graphite – ứng dụng Words, lưu trữ phi tập trung, cũng chạy trên Blockstack luôn.

Để sử dụng Graphite, bạn mở trình duyệt Blockstack lên, và nhấn vào Icon/logo hình Graphite ngay phía trên. (Nếu bạn chưa có Blockstack ID – xin đọc và làm theo hướng dẫn sau)

Sau khi bạn nhấn vào Icon, trình duyệt sẽ đưa bạn đến trang chủ của Graphite. Ngay trang chủ, Graphite công bố rằng hiện các nhà báo của Wired, The Washington Post, Life Hacker Cheddar đang dùng Graphite để làm việc.

Bạn sẽ cần đăng nhập bằng tài khoản Blockstack.

Graphite hiện có 4 mục chính là, Documents, Sheets, Files và Contacts. Với Documents, bạn có thể làm được tất cả những gì Words làm được. Và hơn thế nữa dữ liệu chỉ có bạn là người kiểm soát – không ai thấy được dữ liệu của bạn (nếu không được bạn cho phép)

Một điều cực kì tuyệt vời đối với những ưng dụng phi tập trung chạy trên Blockstack là, chúng có thể cùng chạy một lúc. Stealthy IM và Graphite là 2 ứng dụng đầu tiên trên thế giới làm được điều này (theo tôi được biết). Đúng vậy, bạn vừa có thể sử dụng Graphite Documents và vừa có thể Chat với đồng nghiệp, bạn bè bằng Stealthy IM.

Phần Files, cho phép bạn lựu trữ các files. Và vẫn qui tắc cũ – không ai thấy được files của bạn.

Bạn có thể thêm (add) bạn bè vào đồng nghiệp vào Contacts để có thể dễ dàng nói chuyện, chia sẻ và cùng làm việc. Phần Sheets, tôi chưa sử dụng, nên tôi xin dừng tại đây.

 

 

 

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.