Thông tin chi tiết về các số liệu trong 1 khối giao dịch trên Blockchain.info

Thông tin chi tiết về các số liệu trong 1 khối giao dịch trên Blockchain.info

Bài viết này giành cho những người mới tham gia thị trường cryptocurrency, mới tìm hiểu về blockchain, hoặc có thể thấy được các số liệu này trên blockchain.info nhưng không quan tâm hoặc có quan tâm nhưng chưa biết rõ về nó. Bắt đầu nhé!

Chẳng hạn đối với Bitcoin, khi bạn vào Blockchain.info có thể bạn đã nhiều lần bắt gặp những con số này, mình sẽ điểm qua số liệu của phần Summary trong 1 block được lấy từ blockchain.info.

Số lượng giao dịch (Number of Transactions) – cho biết số các giao dịch Bitcoin có trong khối đó, khối này chứa 146 giao dịch bitcoin riêng rẽ.

Tổng số đã gửi (Output Total) – tổng số bitcoin có trong các ví tham gia vào giao dịch gửi nhận bitcoin (con số này là tổng số bitcoin có trong ví của tổng số ví gửi của các giao dịch có trong khối tính luôn số bitcoin tiến hành gửi).

Khối lượng giao dịch ước tính (Estimated Transaction Volume)  – số bitcoin gửi đi của các ví gửi trong các giao dịch có trong khối

Phí giao dịch (Transaction Fees) – khi có 1 giao dịch Bitcoin được gửi đi, sẽ có khoản phí giao dịch nhỏ được tính cho hoạt động truyền gửi giao dịch, là tổng phí giao dịch kết hợp cho tất cả các giao dịch trong khối này.

Chiều cao khối (Height) – là số thứ tự của khối trên Blockchain tính từ khối đầu tiên.

Nhãn thời gian (Timestamp)– là thời điểm khối được thêm vào Blockchain.

Thời gian nhận (Received Time) – là thời điểm khối được mạng lưới chấp nhận, khối này được xác nhận cùng thời điểm nó tạo ra.

Người khởi tạo (Relayed By) – Mỗi khối được thêm vào Blockchain Bitcoin bởi 1 thợ đào. Mỗi thợ đào thường là 1 nhóm các máy tính tổng hợp nguồn công suất tính toán của họ để sử dụng cho Blockchain Bitcoin. Khối 529109 được thêm vào bởi thợ đào “AntPool”.

Độ khó (Difficulty) – thể hiện độ khó hiện tại của thuật toán Bằng chứng Xử lý mà các thợ đào phải giải quyết để thêm 1 khối vào Blockchain, độ khó được điều chỉnh sau mỗi 2016 khối để đảm bảo các khối được thêm vào Blockchain khoảng 10 phút 1 lần.

Kích thước (Size) – Là kích thước tập tin của khối dữ liệu giao dịch, giới hạn kích thước tập tin khối hiện tại của Bitcoin vào khoảng 1000 KB.

Cân nặng (Weight) – Công suất tính toán của khối này để thêm vào Blockchain Bitcoin.

Phiên bản (Version) – các thợ đào có thể thêm dữ liệu vào khối này để bỏ phiếu cho các đề xuất về phiên bản phần mềm, dữ liệu trong khối này là 0x20000000 là phiên bản của SegWit.

Tham số Nonce (Nonce) – là số được dùng chỉ 1 lần, đây là đáp án cho mảnh ghép toán học mà các thợ đào phải giải quyết để thêm được 1 khối vào Blockchain. Là con số được tạo ra ngẫu nhiên, và khi được kết hợp với dữ liệu giao dịch trong khối, nó sẽ tạo ra 1 mã băm có giá trị thấp hơn băm chỉ tiêu hiện thời của mạng lưới Bitcoin. Tham số Nonce của khối này là 2194739185.

Phần thưởng khối (Block Reward) – là phần thưởng khối trả cho thợ đào đã có công thêm khối đó vào Blockchain Bitcoin, nhận được 12.5 bitcoin.

 

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.